Privacy police

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją – pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia – atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

Cookies

If you have an account and log in to our website, we create a temporary cookie to record whether your browser accepts cookies. This cookie does not store any personal information and is deleted when you close your browser.

When you log in, we also create several cookies that store your login information and your screen display options. Login cookies are valid for 2 days and display settings for one year. If you select the “Remember me” option, your login cookie will be valid for 2 weeks. When you log out of your account, login cookies are deleted.

If you edit or publish a post, an additional cookie is stored in your browser. This cookie does not store personal data, but it retains the ID of the post you just edited or posted. This cookie expires in 1 day.

Content uploaded from other websites

This website may contain content (such as videos, pictures, text, etc.) uploaded from the website. Viewing and handling such uploaded content on this website is equivalent to visiting the websites from which the content is uploaded.

These websites may collect data about you, use cookies, third-party tracking services and monitor your actions with uploaded content, including when you have an account and are logged into those websites.